CareerKarriär

WPH role is to strengthen the peace movement. One objective is to assist peace organizations to get the attention that they deserve. In the noise of today’s society it is a challenge to get the public’s attention in all of those fine efforts for a more peaceful world that is at hand.

Looking for work and want to make career? Maybe interested in working for a more peaceful world?

Currently we have no paid vacancies. It is possible to volunteer and if you can arrange payment through funds or employment agency (AMS), we are happy to assist.

Of course, we provide work certificate / diploma at the end of the service.

Possible working opportunities:

Marketing:

Do you have skills in marketing, IT, social media, film, photography, or just want to get involved because it is fun, we often can find an opportunity and create a position/job that suits you.

Host / hostess:

WPH has activities during the year in which we participate in various public events for a day or two. During these public events it is possible to get involved as a communicator and be the hostess or host. It can be to arrange with the exhibition and then inform visitors about the stand / exhibition and WPH purpose.

Essay / article at university or collage:

Do you write essay an article or have Learning Work (LIA) as part of your education at university or collage?

You are welcome with suggestions on topic for an essay and volunteer work.

IF you are going to wright an essay at undergraduate or graduate level, we have several suggestions for topics for essays. It can be possible to get funds to provide financial support.

Welcome you to make an inquiry by sending an email to:christian@worldpeacehouse.comWPH roll är att stärka fredsrörelsen. En ambition är att bistå de fredsengagemang som görs för ökad uppmärksamhet i mediabruset.

Söker du arbetslivserfarenhet och vill göra karriär inom fredsområdet?

Förnärvarande har vi inga avlönade tjänster. Det går att engagera sig ideellt eller om det går att ordna ersättning via fonder eller ams, bistår vi gärna med det.

Naturligtvis ger vi arbetsintyg / diplom i slutet av tjänsten.

Möjliga arbetsuppgifter:

Marknadsföring:

Har du kunskaper inom marknadsföring, IT, sociala media, film, foto eller bara vill engagera dig för att det är kul går det ofta att hitta en möjlighet och skapa en tjänst.

Värd / värdinna:

WPH har aktiviteter under året där vi deltar i olika event och syns aktivt under någon dag eller två. Vid dessa sammanhang finns möjligheten att engagera sig som kommunikatör och vara värdinna eller värd. Arbetsuppgifter kan vara att ordna med montern och sedan informera besökare om montern/utställningen och WPH syfte.

Praktik vid universitet eller yrkeshögskola

Skriver du uppsats eller har Lärande i Arbetet (LIA) som en del i din utbildning vid universitet eller yrkeshögskola?

Välkommen med förslag på ämne till uppsats eller praktiktjänst.

Vid uppsatsskrivning på kandidat- eller magisternivå har vi flera förslag på ämnen att skriva uppsats/avhandling. Det är möjligt att få donationsfonder att erbjuda ekonomiskt stöd.

Välkommen med förfrågan genom att skicka ett mail till: christian@worldpeacehouse.com