FundraisingSponsorskap

Sponsorship 5 000 sek: We show your logo in positive contexts where activities are carried out and on our website. You will receive a diploma framed and ready with your company name to have with you. We come to you and give you the diploma during a small ceremony for your contribution for this exhibition. We take photos and give a little speech to your honor. We are very grateful for your donation and hopefully gives you some CSR points for increased interaction and good atmosphere among staff and customers. You may also have our logotype on your website to show your generosity and commitment. For sponsorship pay 5 000 sek to the account number if it is a international transfer use: SE9650000000050111066107 and Bic: ESSESESS Pleace wright your name, postal and email address and we will deliver diploma and membership certification to you in connection with a small 10 minute ceremony and speech to your honor.

Stud 100 kr: Motivate your staff with an elegant stud? Promotes awareness for a safer and more peaceful society. For stud pay 100 sek / each to: If it is international transfer to account number: SE9650000000050111066107 and Bic: ESSESESS ; Pleace wright your name, postal and email address, and we will deliver them through the postal service. You are supporting an exhibition on peaceful people and events. All funds raised go to the association’s work to build, identify and invite to the exhibition. World Peace House is a nonprofit organization and operates solely on donations and grants from business, foundations and private donors.

All contributions are welcome, large and small, single and regular: Bg: 287-2893 if you are in Sweden. Many thanks for your support and participation!

Sponsorskap 5 000 kr: Vi visar er logotype i positiva samanhang när aktiviteter genomförs samt på vår hemsida. Ni får diplom inramat och klart med ert företagsnamn att ha hos er. Vi kommer till er och ger er diplomet under högtidliga former för att ni är med och bidrar till en tryggare värld. Vi tar foton och håller ett litet tal till er ära. Vi är mycket tacksamma för er donation och förhoppningsvis ger det er några CSR poäng för en ökad samvaro och god stämning bland personal och kunder. Ni får även vår logotype att ha på er hemsida för att visa er generositet och engagemang för ett tryggare samhälle. För sponsorskap betala 5 000 kr till bg: 287-2893 med namn, post- och epostadress så levererar vi diplom till er i samband med en liten 10 minuters ceremoni och tal till er ära.

Pin 100 kr: Motivera personalen med en pin nål? Bidrar till ökad medvetenhet för ett tryggare och fredligare samhälle. För pinnål betala 100 kr/st till bg: 287-2893 med namn, post- och epostadress så kommer den via posten. Ni stödjer en utställning som visar fredliga människor och händelser. Alla insamlade medel går till föreningens arbete för att producera och bjuda in till denna utställning. World Peace House är en ideell organisation och bedriver verksamhet enbart med donationer och stipendier från näringsliv, stiftelser, och privata givare.

Alla bidrag är välkomna, stora som små, enstaka som regelbundna. Om det är internationell överföring använd kontonummer: SE9650000000050111066107 och Bic: ESSESESS eller inom Sverige: Bg: 287-2893 Stort tack för ditt stöd och delaktighet!