Peace ClubFredsklubben

Föreningen World Peace House samverkar med flera organisationer och stödjer initiativ för en fredligare värld. Genom Fredsklubben kan du stödja verksamheten och få löpande uppdateringar och förhandsvisningar om vad som händer.

Stifelsen Anna Lindh verkar för att sammanföra fredsorganisationer inom Europa. WPH är en del av det nätverket och har ambitionen att arbeta gemensamt med Anna Lindhs stiftelsens vision för en tryggare värld. Anna Lindhs stiftelse Företagareföreningen Innerstaden Göteborg samverkar för ett besöks och företagsvänlig stadskärna: InnerstadenGBG. Skrolla ner och finn WPH i bokstavsordning. Samarbete med lokala Handelskammaren Göteborg och deras vision om att förverkliga 100-listan. Kicka på bilden för närmare info om Handelskamaren Göteborgs projekt: Ett gränslöst Västsverige. Mötesplatsen som World Peace House stämmer in på flera av Handelskammarens nyckel punkter för ett framgångrikt Västsverige. I dialog med Handelskammaren kom fram att nr 36 Näringslivsforum för Hållbar Tillväxt och att nr 95 Mötesplatser för alla åldrar är väl överensstämmande med World Peace House mål och ambitioner. Förslag har även skickats till Goteborg:Co år 2011 att utveckla Göteborg till en stad för diplomati och samverkan.

The World Peace House association work together with several peaceful organization all to benefit mankind. As a member of the Peace Club you get close access and insights on what is going on. The Anna Lindh foundation has the ambition to unite peace organzations around Europe to work for a safer and more secure world: Anna Lindh foundation . For a stronger and more sustainable future the lokal Chamber of Comers in Göteborg have made this initiative: The One Hundred List. We have identified some of there key points on their list of 100 things that would benefit the life style of vest Sweden. In two of these points our association WPH are able to contribute: meeting points across age briers and forum for sustainable development. Click on the picture and you will get to the Chamber of Commerce. Their web page is only available in Swedish. In the event of the city of Gothenburgs 400 year old anniversary the have been possibility for suggestions. WPH suggestion is to develop the city as a center in the world for diplomacy and peace in year 2011.