ProgramProgram

World Peace House non-profit association

– Meeting places that inspire towards a safer society –

Year of Peace 2014 / 2015 Program in Gothenburg City, Sweden

 1. August 27, 2015, at 18.00: Manifestation through Peace song at Raul Wallenberg memorial in Haga park, next to the Haga Church
 2. September 21, 2015, at 18.00 to 20.00: Song / Music / Exhibition International Day of Peace, in association from Int Day of Peace, London. Location: Museeum of World culture.
 3. October 10, 2015, at 17.00 to 19.00: Song / Music / Exhibition Gothenburg Cultural Night/festival. Location: Annedalsgården, Carl Grimbergs road 52, Linné town. The number 2 tram stop is Seminarie street.
 4. December 10, 2015, at 18.00 to 22.00: Song / Music / Exhibition during Humen Rights Day. Location: Annedalsgården, Carl Grimbergs road 52, Linné town. The number 2 tram stop is Seminarie street.
 5. April 7-19, 2015, at 10.00 to 21.00 except weekdays: A unifying exhibition about peaceful people and events. Location: Main Exhibithall at the City library, Gothenburg.
 6. May 25, 2015, at 18.00 to 20.00: Walk for Peace – in association with HWPL South Korea. Location: We meet at Posideon, at the Aveny and walk in a spiritual peaceful way to the Iron square. This way we bring awareness to peaceful people and events and take part in a world wide movement.

World Peace House ideell förening

– Mötesplatser som inspirerar till ett tryggare samhälle –

Fredsåret 2014 / 2015 Program: Göteborg stad

 1. Augusti 27, 2015, kl 18.00-18.30: Hedrande av Raul Wallenbergs gärning genom sång. Möte: vid Raul Wallenberg minnes stenen i Hagaparken, vid Haga kyrkan.
 2. September 21, 2015, kl 18.00-20.30: Fredsdagen – Peace one Day – Jazz musiker för fred, tal och mingel med guidad utställning om fredliga personer och händelser. Samarrangemang med föreningen Anna Lind Stiftelsen och Studiefrämjandet. Kom och nätverka och bygg freden genom din närvaro. Möte: Världskulturmuseet, Korsvägen, nedanför Universeum, Göteborg.
 3. Oktober 10, 2015, kl 17.00-19.00: GBG stad har flyttat eventet till januari 2016! Mer info kommer. Kulturnatta = Fredsnatta – musik/dans och guidad utställning om fredliga personer och händelser. Kom och nätverka och umgås till god musik i fredenstecken. Möte: Annedalsgården i Linné stan. Carl Grimbergsgatan 52, Göteborg. Närmaste spårvagns hållplats är Seminariegatan med 2an. Annedalsgården ligger i grönskan på höjden ovanför Carl Grimbergsgatan.
 4. December 10, 2015, kl 18.00-22.00: Dagen för mänskliga rättigheter. Kören Vingar uppträder med sång och musik. Utställning om fredliga personer och händelser. Efterföljande mingel och dans. Möte: Annedalsgården i Linné stan. Carl Grimbergsgatan 52, Göteborg. Närmaste spårvagns hållplats är Seminariegatan med 2an. Annedalsgården ligger i grönskan på höjden ovanför Carl Grimbergsgatan.
 5. April 7 – april 19, 10-21.00, vardagar och till kl 16 helger, följer bibliotekets öppettider: Utställning – samverkans utställning genom Fredsamnätverket med bl. a. Svenska Freds, IKFF och Kristna Freds. Utställning om Fredliga personer och Händelser. Möt Nobels fredspristagare och andra som verkar för att bibehålla och utveckla vår trygghet. Möte: Stadsbiblioteket, Avenyn, Göteborg.
 6.  Maj 25, 2015, kl 18.00 till 20.00: Att gå för freden – Fredspromenaden år 2015. Samarrangemang med HWPL Syd Korea. Över stora delar av världen samlas människor från alla hörn och går en gemensam fredspromenad, just denna dag, årligen. Möte: Samling vid Götaplatsen/Poseidons staty för fredspromenad till Järntorget, där vi sjunger en fredssång för att ena människor.