PublicationsPress & media

Fredsnyheter maj 2015: WPH Nyheter 150531 samverkan och utställningar.

Fredskultur: Fredens kulturhus 150421 Nå fredkultur genom ett kulturhus för fred.
Fredsnyheter augusti 2014: WPH Nyheter 140811 Genomförda utställningar 1 och 6 juni 2013 pressmedelande: MyNewsdesk Fokus, struktur och kontinuitet på fredliga händelser ger trygghet i dagliga livet: Artikel i Föreningen: Innerstaden Göteborgs Nyhetsbrev 120505: Hela artikeln som .pdf: CK innerstaden 120505 Vill Göteborg sätta avtryck i världen 2021? Tidningen Goda Nyheter, publicerad september 2011 Ja det tycks vara målsättningen med 400 årsjubileet enligt Anneli Hulthén och Göteborg & Co, som nu har fått uppdraget att planera för firandet. Alla är överens om att vårt 300 årsjubileum verkligen skapade ett nytt Göteborg på många sätt, och som fortfarande sätter sin prägel på staden. Den revolutionerande händelsen i världen då, som också präglade utställningen i samband med jubileet, var elektrifieringen. Elektriskt drivna maskiner av olika slag skulle göra livet lättare för människorna. Göteborg blev bl a en spårvagnsstad. Visst har elektrifieringen gjort livet enklare för många, men knappast löst dagens globala problem om hållbarhet och fred. Om Göteborg nu vill skaffa sig en internationell profil så är det sannolikt inte genom nya tekniska system, stora fabriker eller internationella företag såsom varvs- eller fordonsindustrin, som man har en chans till en sådan profilering. Det är kanske dags att utgå ifrån vad vår egenart representerar. Sverige är ett land som klarat sig från krig, och som utvecklat sig som ett fredligt föregångsland med sociala och hållbarhetsmässiga ambitioner, ett land som ofta engagerat sig i konfliktlösning och som bidragsgivare och donator vid katastrofer. Sverige har en hög trovärdighet i dessa avseenden i världen. Göteborg är en liten stad i ett internationellt perspektiv men har lyckats attrahera events och möten. Allting är nära i vår stad. Göteborg är dock inte problemfritt. Vi har under många år brottats med utanförskap både vad det gäller invandrare och ungdomar. Ett ungdomens hus har varit uppe till diskussion, men utan att något hänt. Den nya generationen har nya värderingar, som ofta ligger utanför de materialistiska målen. I Göteborg finns det många människor och särskilt ungdomar, som gärna skulle vilja påverka utvecklingen mot en mer långsiktigt socialt och hållbart bättre värld. World Peace House idén har fått ett ansikte när vi började intressera oss för att göra Stora Teatern till en mötesplats för människor som vill diskutera framtidsfrågor och medverka till att goda idéer sprids om hur vi kan ta oss an problemen. Det lilla Göteborg och en centralt placerad vacker kulturbyggnad skulle mycket väl kunna bli ett fredens Vita Hus. Det kanske inte är de gigantiska G 8-mötena eller FNs klimatmöten som kommer att lösa alla problemen. Kanske att möten och lågmälda samtal mellan nyckelpersoner i världen kan lägga grunden till överenskommelser och åtgärder. Ett World Peace House i Göteborg skulle kunna bli en neutral mötesplats och byggnaden få en renässans och status som sätter Göteborg på världskartan. Att skapa en ekonomi kring byggnaden har visat sig svårt baserat på dess ursprungliga funktion som teater. Den är för liten och för dåligt tekniskt utrustad, men som mötesplats för mindre grupper ganska unik. Ett World Peace House i Göteborg skulle antagligen också skapa förutsättningar för att locka hit andra större internationella arrangemang till vårt stora mässcenter och tillföra handeln och hotellen nya kundgrupper. Med all respekt för de preliminära val, som nu fastighetsägaren HIGAB Gruppen gjort, att låta kulturförvaltningen disponera byggnaden i fem år (med stora kostnader för skattebetalarna) för att lösa några lokala kulturproblem, så frånsäger man sig möjligheten att med Storan kunna göra ett internationellt avtryck till jubileet. World Peace House organisationen har lämnat ett anbud att ta Storan i anspråk, som kanske uppfattas som äventyrligt mot bakgrund av vad man råkade ut för med den tidigare hyresgästen. Men ett djärvt försök att ge nya krafter en chans att förverkliga sina visioner kanske borde ligga i tiden både för Göteborg i världen och lokalt. Det skulle i varje fall vara ett progressivt beslut att låta oss få förverkliga våra visioner tillsammans med en växande grupp särskilt yngre människor som vill påverka vår galna värld. För den som vill veta mer om vilka vi är och om våra tankar så gå gärna in på www.worldpeacehouse.com Christian Keiller, verksamhetsansvarig – – – Föreningen World Peace House (WPH) kan bli samhälsekonomiskt lönsamt och förenas med Göteborgs kommuns ambitioner inför Göteborg 2021 genom att sätta Göteborg på kartan som en hållbar föregångsstad i världsklass, menar Christian Keiller. Göteborg kan bli en av världens självklara samlingspunkter för diplomater, forskare, näringsliv, medmänniskor från världens alla hörn för att arbeta fram lösningar på tema: fred-, hållbar utveckling, miljö- och jämställdhetsfrågor. Göteborgs fridfulla atmosfär ger staden en unik möjlighet för samtal och möten som kan skapa förståelse och arbeta fram kompromisser. Diplomatstaden Göteborg kan ge nya intressanta arbetstillfällen både direkt i verksamheten samt indirekt i kringtjänster. Behovet av samförstånd i dagens komplexa värld är enormt och i sig mycket lönsamt. Göteborg kan bli en aktiv arena för att bygga broar och nå samförstånd i flera komplexa frågor för vårt jordklots framtid. World Peace House pågående aktiviteter och möten blommar varje år ut i en enande mässa. Mässan: World Peace Forum en mötesplats för toppdelegater och folkfest. Seriöst viktiga samtal kan kombineras med folkfest i Göteborgs omkringliggande parker. Göteborg – evenemangsstaden kan bli diplomatstaden med återkommande internationella besökare, välutbildad och med stark köpkraft. Genom World Peace House verksamhet kan Göteborg få en profil som säkerställer fler tillresta besökare till staden. Göteborg är lugnt, tryggt, säkert och prisvärt för världens toppdelegater att mötas samt tillgängligt med internationell flygplats 30 minuter från centrum med buss. Världens första öppna arena för fred och hållbar utveckling. Fritt inträde, öppet för alla kl: 9 till 24 alla dagar i veckan. Dagliga aktiviteten är lustfyllda möten medmänniskor emellan så som: speekers corner, meditation, dans, studie grupper, ekologiskt mat koncept och utställning som förenar. Dynamisk utställning om fred och miljö på ett intressant och utvecklande sätt som vidareutvecklas av och med människor dagligen. Vi tittar på möjligheterna. Hur mycket fredligare har världen blivit? Göteborg som diplomatstad kan få en mer kosmopolitisk prägel med tillresta delegater för att nå fred och ekonomisk sund utveckling av våra gemensamma resurser. World Peace House har långsiktiga mål dels för jordens framtid i helhet samt för Göteborg och individen i ett nära perspektiv. Om det är angeläget att ha en fortsatt stabil natur så behöver vi agera. Vi behöver enas och se vilka beslut som behöver tas för att kunna skapa ett välmående forum för vårt jordklots framtid så som vi känner till det. Hedra det förgångna, värna om nuet för framtiden! Christian Keiller ; World Peace House /Verksamhetsansvarig

Publicerat 28/4 -2011 på MyNewsdesk.com

Dalai lama välsignar medlemmarna i World Peace House för framgång

Hans Helighet Dali lama ser möjligheterna med World Peace House och varför detta bör placeras i Göteborg som ligger i en av de fredligaste och mest utvecklade länderna i världen, Sverige. Världens första öppna fredshus är tänkt att bli Göteborgs och dess besökares självklara mötesplats. Målet är att skapa en lättillgänglig och livlig arena med restaurangverksamheter, evenemang och utställningar för att engagera, förbättra och inspirera människor i temat fred och hållbar utveckling. – Jag tror att World Peace House kommer att lyckas. Mötesplatsen behövs och något liknande som enar folk och intressen har hittills inte startats, säger Hans Helighet Dalai lama. Genom World Peace House finns möjlighet att skapa en mötesplats för inspiration till smarta livsstilsval. Ambitionen är att skapa en ny oberoende symbol för fred och hållbar utveckling för världens alla nationer. World Peace House blir världens första öppna mötesplats där alla är välkomna och där korsbefruktning mellan forskare, entreprenörer och människor kan ske. I Göteborg har vi nu en stor möjlighet att ena freds- och naturföreningar genom att erbjuda ett forum på World Peace House. – World Peace House har målet att utbilda ledare. Ledare som kan leda sig själva, inspirera andra att vara förebilder i vår tid. World Peace House står neutrala och inspirerar genom workshops, utställningar och föreläsningar om smarta livsstils val, berättar Christian Keiller, grundaren av World Peace House. http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/dalai-lama-vaelsignar-world-peace-house-i-goeteborg-623967 Logga för press material: Print Print

There is only Swedish press so far.

– – – Logotype for use by press: Print Print