Peace ClubFredsklubben

The Peace Club! Exclusive membership for those who are concerned about a safe and secure world. When you are granted membership to the organization World Peace House you are supporting the work for a more peaceful society. Support from businesses is 500 SEK / year and individuals is 50 SEK / year. Makes staff happy and proud that they, trough there work, as well, are contributing to the focus, structure and continuity of enhancing peaceful people and events. You get a diploma to hang on the wall or refrigerator that their work contributes to a safer world. Pay 500 SEK respectively 50 $ to the account number: SE9650000000050111066107, Bic: ESSESESS Pleace write the name, postal and email address, and we’ll send you a membership certificate to you immediately by post. World Peace House is a nonprofit organization and operates solely on donations and grants from business, foundations and private donors. Work for a Safer World conducted through arrangements of peaceful events and occasions. Focus on peaceful people and events provide the inspiration for the same. All contributions are welcome, large or small, single and regular: BG: 287-2893 Many thanks for your support and participation for The Peace Club!

Fredsklubben! Exklusivt medlemskap för dig som är mån om en trygg och säker värld. När du är beviljad medlemskap till organisationen World Peace House är du med och stödjer arbetet för ett fredligare samhälle. Stöd från företag är 500 kr/år och privatpersoner är 50 kr/år. Gör personalen glad och stolt att de är med och bidrar till fokus, struktur och kontinuitet på fredliga personer och händelser. Ni får ett diplom att hänga på väggen eller kylskåpet att ert arbete indirekt även bidrar till en tryggare värld. Betala 500 kr respektive 50 kr till bg: 287-2893. Skriv namn, post- och epostadress, så skickar vi ett medlemsbevis till er, omgående per post World Peace House är en ideell organisation och bedriver verksamhet enbart med donationer och stipendier från näringsliv, stiftelser och privata givare. Arbetet för en tryggare värld bedrivs genom arrangemang av fredliga event och tillställningar. Fokus på fredliga personer och händelser ger inspiration till det samma. Alla bidrag är välkomna, stora som små, enstaka som regelbundna: bg: 287-2893 Stort tack för ert stöd och deltagande!