FredspunktenPeacedot

Fredspunkten – organisationer och föreningar som verkar för fred

Ambitionen är att samla några av de vanligaste fredsorganisationerna för att du som användare lätt skall hitta. Listan är inte komplett och du är välkommen att utöka listan efter vad du tror. Till denna lista kan även läggas stiftelser och organisationer som delar ut pengar och stöttar fredliga personer och händelser. Skicka gärna ett mail till oss med dina synpunkter.

Organisation www adress
Prins Albert II Fond www.fpa2.com
Afrika grupperna www.afrikagrupperna.se/
Aid in Action http://aidinaction.com/
Amnesty International www.amnesty.se
Anna Lind Minnesfond www.annalindhsminnesfond.se
Anna Lind stiftelse www.annalindhfoundation.org
Artister för fred www.artisterforfred.se/
Bilda www.bilda.nu
Bilda Musik – lokaler www.bilda.nu/sv/bildamusik
Business for Peace http://businessforpeace.no/
Childhood Foundation www.childhood.org
Civis www.cisv.se
Diakonia www.diakonia.se
FN- Förenade Nationerna www.fn.se
FN lokala förbund www.fngb.se
FN UnHCR www.unhcr.org
Folke Bernadotte Academy www.folkebernadotteacademy.se
Fredsagenda www.fredsagenda2014.se
Fredsam www.fredsam.se
Frivillig hjälp organisation UK www.voluntaryactionfund.org.uk/
Frälsnings Armen www.fralsningsarmen.se
Föreningen Norden www.norden.se
Green cross www.green-cross.se/
Greenpeace www.greenpeace.org/sweden/se/
IKFF – Int. Kvinno Förbundet för Fred www.ikff.se/
IM – Internationell Människohjälp www.manniskohjalp.se/
Ingenjörer för miljön www.ingenjorerformiljon.se/
Internationella Handelskammaren www.icc.se/
Läkare utan gränser www.lakareutangranser.se/
Lärare för fred www.larareforfred.se/
Medborgarskolan www.medborgarskolan.se
MR-Fonden www.humanrights.se/
Music Against Violence www.musicagainstviolence.com/
Naturskyddsföreningen www.snf.se
Norska Nobell kommiten www.nobelpeaceprize.org/
Nätaktivisterna www.nataktivisterna.se/
Partnership for change www.pfchange.org/
Peace one Day www.peaceoneday.org/
Raul Wallenbergs stifelsen http://raoulwallenberg.se/
Right livelihood award – Alt. Nobelpriset www.rightlivelihood.org/
Rotary International www.rotary.org
Röda Korset www.redcross.se
Sensus www.sensus.se
Social innovation sv www.socialinnovation.se/sv/
Social innovation US www.socialinnovationexchange.org/
Studie främjandet www.studieframjandet.se
Super miljöbloggen www.supermiljobloggen.se/
Svenska Freds www.svenskafreds.se
Think tank Club of Rome www.clubofrome.com
Think tank Tällberg Foundation www.tallbergfoundation.org
Vuxenskolan www.sv.se/sv/
WWF World Wildlife Foundation www.wwf.se

 

The PeaceDot – organizations that work for peace and safety.

Collecting some of the more common Peace organizations for easy use. This list can be complemented further and are more set for inhabitants of Gothenburg, Sweden. If you have suggestions about organizations that belong on this list, please do send us an email.

Organisation www adress
Prins Albert II Foundation www.fpa2.com
Afrika grupperna http://www.afrikagrupperna.se/
Aid in Action http://aidinaction.com/
Amnesty International www.amnesty.org
Anna Lind Memorial fund www.annalindhsminnesfond.se
Anna Lind stiftelse www.annalindhfoundation.org
Artister för fred www.artisterforfred.se/
Bilda www.bilda.nu
Bilda Musik – lokaler http://www.bilda.nu/sv/bildamusik
Business for Peace http://businessforpeace.no/
Childhood Foundation www.childhood.org
Civis www.cisv.se
Diakonia www.diakonia.se
FN- Förenade Nationerna www.fn.se
FN lokala förbund www.fngb.se
FN UnHCR www.unhcr.org
Folke Bernadotte Academy www.folkebernadotteacademy.se
Fredsagenda www.fredsagenda2014.se
Fredsam www.fredsam.se
Frivillig hjälp organisation UK http://www.voluntaryactionfund.org.uk/
Salvation Army www.fralsningsarmen.se
Föreningen Norden www.norden.se
Green cross www.green-cross.se/
Greenpeace http://www.greenpeace.org/sweden/se/
IKFF – Int. Kvinno Förbundet för Fred www.ikff.se/
IM – Internationell Människohjälp http://www.manniskohjalp.se/
Ingenjörer för miljön http://www.ingenjorerformiljon.se/
Internationella Handelskammaren http://www.icc.se/
Doctors with out boarders http://www.lakareutangranser.se/
Lärare för fred http://www.larareforfred.se/
Medborgarskolan www.medborgarskolan.se
MR-Fonden http://www.humanrights.se/
Music Against Violence www.musicagainstviolence.com/
Naturskyddsföreningen www.snf.se
Norska Nobell kommiten www.nobelpeaceprize.org/
Nätaktivisterna www.nataktivisterna.se/
Partnership for change http://www.pfchange.org/
Peace one Day http://www.peaceoneday.org/
Raul Wallenbergs stifelsen http://raoulwallenberg.se/
Right livelihood award – Alt. Nobelpriset www.rightlivelihood.org/
Rotary International www.rotary.org
Röda Korset www.redcross.se
Sensus www.sensus.se
Social innovation sv http://www.socialinnovation.se/sv/
Social innovation US www.socialinnovationexchange.org/
Studie främjandet http://www.studieframjandet.se
Super miljöbloggen http://supermiljobloggen.se/
Svenska Freds http://www.svenskafreds.se
Think tank Club of Rome www.clubofrome.com
Think tank Tällberg Foundation www.tallberg.org
Vuxenskolan http://www.sv.se/sv/
WWF World Wildlife Foundation www.wwf.se

<–