Peace centerFredscenter

För att nå fred och hållbar utveckling behövs: struktur, fokus och kontinuitet. World Peace House ambition är att skapa en levande arena för struktur, fokus och kontinuitet för fred och hållbar utveckling. Ett öppet hus som enar freds och miljöorganisationer. En arena för synlighet och samverkan. World Peace House ambition är att skapa en fysisk arena med dynamisk utställning, dagliga workshops, speakers corner och studiecirklar som förenar.

  • Öppen mötesplats för fred och hållbar utveckling.
  • Skapa förutsättningar för människor att utveckla samförstånd och tolerans för varandra.
  • Interaktiv utställning som inspirerar till eftertanke i en positiv atmosfär.

Ambitionen är att WPH kan bli en enande kraft för fred och hållbar utveckling lokalt i Göteborg men också i världen.

Ambitionen är att nå samverkan genom att ha en arena / hus / mötesplats där parter kan mötas, samtala, reflektera och arbeta fram kompromisser.To ensure peace and sustainable development focus, structure and continuity is needed. The World Peace House Association ambition is to create a center to ensure focus, structure and continuity. The vision is to have a large venue, an open house, to unite peace and environmental organizations from around the world. A center and arena for visibility and collaboration. The World Peace House organization is committed to creating a physical arena with daily workshops, speakers corner,

  • An open meeting place for peace and sustainable development.
  • Create conditions for people to develop understanding and tolerance for each other.
  • Inspire reflection in a positive atmosphere.

WPH’s ambition is to be the unifying force for peace and sustainable development locally in Gothenburg, but also in the world.

WPH is not tied to any political or religious organization and aims to be a place where individuals and/or organizations from different backgrounds and with different ideas can grow together as a people.

Here a 40 second radio pitch here: WORLD PEACE MIX-1

Peace in our Time!