MoviesFilmer

Pleace watch movies of events made by World Peace House organisation at the YouTub chanel by pressing this link.  Movies in Swedish though. Dialog with his Holiness Dalai lama och Christian Keiller Dalai lama & CK 110416 ”Peace must come through action, action comes through motivation, motivation comes through education” his Holiness Dalai lamas words to Christian Keillers question on how a center for peace could benefit society. Radio pitch 40 seconds: WORLD PEACE MIX-1 A strong initiative from South America. When do we see such inspiring efforts in Europe? [vimeo]http://vimeo.com/17068946[/vimeo]

Se World Peace House film kanal på YouTube: Dialog mellan Hans Helighet Dalai lama och Christian Keiller: Dalai lama & CK 110416 “Peace must come through action, action comes through motivation, motivation comes through education” hans helighet Dalai lamas svar på Christian Keillers fråga om hur ett öppet center för fred kan bidra till samhället. World Peace House i sammandrag: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0SBHof4Bosk&context=C443d1b8ADvjVQa1PpcFOYcgFmELtSwdMjxFUVjuQWJqv2M1NPnZw=[/youtube] Personligt engagemang: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VypG2RZoSSI&feature=context&context=C443d1b8ADvjVQa1PpcFOYcgFmELtSwdMjxFUVjuQWJqv2M1NPnZw=[/youtube] Radio pitch 40 sekunder: WORLD PEACE MIX-1 Göteborgs interlektuella kommer fram till att mötesplatser ger stora värden. [vimeo]http://vimeo.com/24462825[/vimeo] Klarttänkt samanfattning av starkt initsiativ för vår planet. När kommer det till Europa? [vimeo]http://vimeo.com/17068946[/vimeo]