ContactKontakt

World Peace House nonprofit organization

World Peace House is neutral arena. The mission is to host a dynamic exhibition about role models that works for peace, sustainable development, environment and gender issues. A forum/center for smart life choices that are in line with ones self’s true identity, in harmony with nature and society.

Ongoing events and news: www.facebook.com/worldpeacehouse

Responsible: Mr. Christian Keiller
Postaladress: World Peace House; Box 53 292; 400 16 Göteborg, Sweden
Org. No: 802465-0726
Bank number/ international: SE9650000000050111066107
Bic: ESSESESS
E mail: christian@worldpeacehouse.com
Phone: +46-73-6260033

WPH logga 13

Questions and ideas are very welcome!

World Peace House ideell organisation

World Peace House är neutralt, utan några kopplingar till befintliga organsationer och ideellt. World Peace House står helt neutrala i alla frågor och har ambitionen att skapa ett Kulturhus för fred där människor med olika bakgrund och idéer kan utvecklas och tillsammans växa som människor. En huvudattraktion i detta center är en dynamisk utställning om händelser och förebilder som verkar för fred, hållbar utveckling, miljö och jämställdhets frågor i vår tid. Det blir en utställning och forum för smarta livsstilsval i enlighet med dig själv, i harmoni med natur och medmänniskor.

Event och löpande nyheter: www.facebook.com/worldpeacehouse

Ansvarig: Christian Keiller
Postadress: World Peace House; Box 53 292; 400 16 Göteborg, Sweden
Bank Gironummer: 287-2893
Kontonummer SEB: 5011-10 661 07
Org Nr: 802465-0726
E mail: christian@worldpeacehouse.com
Phone: +46-73-6260033

WPH logga 13

Varmt välkomna med frågor och idéer!