StartStart

Ett kulturhus för fred är ett redskap, för att bibehålla och utveckla ett fredligt samhälle och värld, som drivs i ideell föreningsform. Redskapet eller metoden för att bibehålla och utveckla ett fredligt samhälle och värld är att ordna öppna mötesplatser som inspirerar genom utställningar och diskussioner som fokuserar på fredliga personer och händelser.

  • Ambulerande utställningar om fredliga personer och händelser.
  • Låt dig förundras, inspireras av människor som bidragit till vår trygga värld idag.
  • Utställning som inspirerar till harmoni med dig själv och omgivning.
  • Medling och dialog parter i mellan för harmoni och förståelse

Hur har t ex några av Nobel fredspristagarnas gärningar bidragit till din trygghet idag? Njut av lite mingel i härlig atmosfär och positiva förebilder. I harmoni med natur och medmänniskor. Organisationen är neutral i alla frågor och arbetar för det ideella syftet för en lugn och trygg värld.

Klicka på länken och hör en 40 sekunders radio pitch: WORLD PEACE MIX-1

Peace in our Time! Nyheter och händelser: www.facebook.com/worldpeacehouse

An open cultural house for peace is a tool to maintain and develop a peaceful society and world, which is run in non-profit form. The tool or method to maintain and develop a peaceful society and world is to organize open forums that inspire through exhibitions and discussions that focus on peaceful people and events.

  • Roving exhibitions of peaceful people and events.
  • Mingle and get inspired by people who have contributed to our safe world today.
  • Exhibit inspires to harmony with yourself and surroundings.
  • Mediation for settlement among community members

How have, for example, some of the Nobel Peace Laureates deeds contributed to your security today? Enjoy some mingling in the wonderful atmosphere and positive role models. In harmony with nature and fellow human beings. The organization is neutral on all issues and works for the nonprofit purpose of a peaceful and secure world.

Click the link and hear a 40 second radio pitch: WORLD PEACE MIX-1<

Peace in our Time! News and events: www.facebook.com/worldpeacehouse